2007-03-28 17:49:51 CEST

2007-03-28 17:49:51 CEST


REGULATED INFORMATION

Fortum - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

FORTUM OYJ:N HALLITUKSEN VALIOKUNNAT


Fortum Oyj:n hallitus on valinnut keskuudestaan hallituksen nimitys- ja     
palkkiovaliokunnan jäseniksi Peter Fagernäsin (puheenjohtaja), Esko Ahon,    
Marianne Lien ja Matti Lehden.                         

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Birgitta Kantola (puheenjohtaja),   
Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt.              

Fortum Oyj                                   
Carola Teir-Lehtinen                              
Viestintäjohtaja                                

Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi