2007-08-23 11:00:17 CEST

2007-08-23 11:00:17 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Componenta - Pörssitiedote

Componenta vahvistaa toimintatapaansa


Componenta vahvistaa toimintatapaansa

Componenta kasvoi merkittävästi syksyllä 2006 ostettuaan enemmistön
turkkilaisesta valimoyhtiöstä Döktasista. Konsernin toiminnot
kaksinkertaistuivat, mikä tarjosi hyvät mahdollisuudet resurssien
täysipainoiseen hyödyntämiseen ja asiakkaiden palvelemiseen entistä
tehokkaammin. Componentan ja Döktasin toimintojen yhdistäminen on edennyt hyvin
ja yhteisten toimintatapojen vahvistamiseksi otetaan käyttöön uusi yhtiörakenne.

Componenta-konsernin kaikissa liiketoimintayksiköissä käytössä ovat yhteiset
konserninlaajuiset toimintatavat. Konsernin nykyinen divisioonarakenne säilyy
ennallaan. Suurimmat muutokset koskevat Componenta Döktasia sekä myynti- ja
tuotekehitysorganisaatiota. Muutosten yhteydessä on tehty seuraavat nimitykset,
jotka astuvat voimaan 1. lokakuuta 2007. 

Nimitykset konsernitason toiminnoissa 

Yaylali Günay on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan investoinnit. Günay jatkaa
Componenta-konsernin johtoryhmän jäsenenä ja Componenta Döktasin hallituksen
jäsenenä. Aikaisemmin Günay oli Componenta Döktasin toimitusjohtaja. Hän
raportoi konsernin toimitusjohtajalle Heikki Lehtoselle. 

Henk Klever on nimitetty konsernin ostojohtajaksi. Hän raportoi Olli Karhuselle,
Valimot-divisioonan johtajalle. Ugur Demirci on nimitetty apulaisostojohtajaksi.
Hän raportoi Henk Kleverille.

Tuotannon synergioiden käyttöönoton nopeuttamiseksi on päätetty perustaa uusi
sisäisten ostojen yksikkö osaksi konsernin liiketoimintojen kehittämistä. Hannu
Jylhä, liiketoiminnan kehityspäällikkö, on nimitetty konsernin laajuisen
sisäisen ostoprosessin ja siihen nimetyn tiimin johtoon. Hän raportoi Marko
Sipolalle, liiketoiminnan kehityksestä vastaavalle johtajalle. Antoine Weekers,
Weertin konepajan johtaja, on sisäiset ostot -tiimin jäsen ja vastaa
koneistuksen hankinnasta. Ugur Baskaya toimii sisäiset ostot -tiimissä
projekti-insinöörinä ja Eddy Kremers asiakasyhteistyöstä vastaavana
projektipäällikkönä. Hannu Jylhä vastaa valujen hankinnasta. 

Nimityksiä myynnissä ja tuotekehityksessä

Componentan myyntiä ja tuotekehitystä johdetaan neljällä liiketoiminta-alueella,
jotka ylittävät juridiset ja maantieteelliset rajat. Jari Leino on nimitetty
myyntijohtajaksi vastuualueenaan Heavy trucks (Raskaat kuorma-autot). Maurice
Smits on nimitetty myyntijohtajaksi vastuualueenaan Off-road (Työkoneet). Hakan
Göral on nimitetty myyntijohtajaksi vastuualueenaan Automotive (Henkilöautot ja
kevyet ajoneuvot) ja Lauri Eklin on nimitetty myyntijohtajaksi vastuualueenaan
Diesel and Wind (Dieselmoottorit ja tuulivoima). Liiketoiminta-alueen Machine
building (Koneenrakennus) myynti hoidetaan paikallisesti eri maissa. Edellä
mainitut henkilöt raportoivat myöhemmin nimitettävälle myynti- ja
tuotekehitysjohtajalle. 

Marc Omes, nykyinen konsernin myynti- ja tuotekehitysjohtaja siirtyy pois
Componentasta syyskuun lopussa.  

Konsernin tuotekehitys vastaa teknisestä asiakastuesta sekä uusien tuotteiden
kehittämisestä ja optimoinnista Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa ja Turkissa
sijaitsevissa Customer Product Centereissä (osaamiskeskuksissa). Maurice Ruiter
on nimitetty tuotekehityspäälliköksi liiketoiminta-alueelle Off-road. Seppo
Paalanen ja Arne Mofjell on nimitetty tuotekehityspäälliköiksi
liiketoiminta-alueelle Heavy trucks. Paalanen jatkaa edelleen Helsingin CPC:n
tuotekehitystoimintojen johdossa ja Mofjell vastaavassa tehtävässä Främmestadin
CPC:ssä. Seyfi Degirmenci ja Bulent Memisoglu on nimitetty
tuotekehityspäälliköiksi liiketoiminta-alueelle Automotive. He jatkavat myös
paikallisten suunnittelutoimintojen johdossa Orhangazissa ja Manisassa.
Liiketoiminta-alueen Diesel & Wind tuotekehityspäällikkö nimitetään myöhemmin. Nimityksiä Döktas-divisioonassa 

Hakan Göral on nimitetty Döktas-divisioonan johtajaksi ja Componenta Döktasin
toimitusjohtajaksi. Hän jatkaa konsernin johtoryhmän jäsenenä. Hakan Göral
vastaa myös liiketoiminta-alueen Automotive myynnistä ja tuotekehityksestä. Hän
raportoi Componentan toimitusjohtajalle Heikki Lehtoselle. 

Componenta Döktasin toiminnot sekä Orhangazin että Manisan valimossa on jaettu
kahdeksi tulosyksiköksi. Ilhan Baltaci on nimitetty Orhangazin rautavalimo
-tulosyksikön johtajaksi. Lüfti Erten on nimitetty hänen avukseen, Orhangazin
valimo -tulosyksikön apulaisjohtajaksi. Sinan Varol on nimitetty Manisan
alumiinivalimo -tulosyksikön johtajaksi. Baltaci ja Varol raportoivat Hakan
Göralille. Faruk Coklar on nimitetty Orhangazin konepajayksikön päälliköksi. Hän
raportoi Michael Sjöbergille, Konepajat-divisioonan johtajalle ja
matriisiorganisaatiossa Hakan Göralille. Manisa Wheels -tulosyksikön johtaja
nimitetään myöhemmin. 

Sibel Binici on nimitetty Division Controlleriksi. Hän vastaa Döktasin
taloushallinnosta ja raportoi Hakan Göralille. Talousjohtajana toiminut Atilla
Ucar eroaa yrityksen palveluksesta 1.10.2007 ja työskentelee jatkossa
itsenäisenä konsulttina yrityksen projekteissa.

Yllä mainitut muutokset ja nimitykset muodostavat lujan pohjan Componentan
tulevalle kasvulle ja menestymiselle. Niiden avulla voimme hyödyntää
käytettävissä olevat mahdollisuudet ja vahvistaa kilpailukykyämme ja yhteistyötä
asiakkaidemme kanssa strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Helsinki, 23. elokuuta 2007 

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Hollannissa, Ruotsissa ja Turkissa.
Helsingin pörssissä noteeratun Componentan pro forma liikevaihto vuonna 2006 oli
602 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4 
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
http://www.componenta.com

08232137.pdf