2007-08-30 17:50:10 CEST

2007-08-30 17:50:10 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
TietoEnator Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

TietoEnator Oyj:n omien osakkeiden hankinta 30.8.2007


TietoEnator Oyj Ilmoitus 30.8.2007

Helsingin Pörssi

Päivämäärä               30.8.2007
Pörssikauppa              Osto

Osakelaji               TIE1V
Osakemäärä               45 000           kpl
Kokonaishinta             760 754,45         EUR
Keskihinta/osake            16,9057          EUR
Ylin hankintahinta/osake        17,04           EUR
Alin hankintahinta/osake        16,75           EUR


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.8.2007
tehtyjen kauppojen jälkeen: TIE1V 1 351 650


TietoEnator Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg              Jarkko Järvinen