2007-10-31 16:06:59 CET

2007-10-31 16:06:59 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Kasola Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA


Kasola Oyj		PÖRSSITIEDOTE 31.10.2007                      


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN      
MUUTTUMISESTA                                  

Kasola Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukaisen ilmoituksen,  
jonka mukaan Markku Juhani Tuulin omistamien Kasola Oyj:n osakkeiden äänimäärä 
on 31. lokakuuta 2007 noussut yli kahdeskymmenesosan(1/20) Kasola Oyj:n kaikkien
osakkeiden osakemäärästä.                            

Markku Juhani Tuulin omistus ilmoituksen jälkeen:                

Kpl-määrä		Osuus osakemäärästä   Osuus äänimäärästä

132.970 kpl       5,36 %         1,63% 


KASOLA OYJ                                   

Tapani Väljä                                  
toimitusjohtaja                                 
0400-505 078                                  
tapanivalja.kasola@kaso.fi                           
JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.kasola.fi