2007-11-01 07:32:49 CET

2007-11-01 07:32:49 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Panostaja Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.10.2007


Panostaja Oyj:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.10.2007

Päivämäärä              31.10.2007
Pörssikauppa             Osto


Osakelaji               PNAAS
Osakemäärä               5500     kpl
Keskihinta / osake          1,6991    EUR
Ylin hinta / osake          1,70     EUR
Alin hinta / osake          1,69     EUR
Kokonaishinta             9.345     EUR

Osakelaji               PNABS
Osakemäärä               5000     kpl
Keskihinta / osake          1,67     EUR
Ylin hinta / osake          1,67     EUR
Alin hinta / osake          1,67     EUR
Kokonaishinta             8.350     EUR
Panostaja Oyj:n hallussa olevat omat osakkeet
       PNAAS     347500 kpl
       PNABS     439000 kpl
       PNABSN0107   30900 kpl

31.10.2007 tehtyjen kauppojen jälkeen.


Panostaja Oyj:n puolesta

OKO Pankki Oyj

Juha Jalamo            Pekka Kujala