2007-11-01 09:27:45 CET

2007-11-01 09:27:45 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish Swedish
Svenska Handelsbanken AB - Pörssitiedote

HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS LANSEERAA 16 UUTTA WARRANTTISARJAA 5.11.2007


HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS     PÖRSSI-ILMOITUS     1.11.2007	 

HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS LANSEERAA 16 UUTTA WARRANTTISARJAA 5.11.2007  

Pohjoismaiden johtava warranttien liikkeeseenlaskija Handelsbanken Capital   
Markets laskee Helsingin Pörssissä liikkeelle 16 warranttisarjaa 5.11.2007.   
Warranteista 8 on turbowarrantteja. Liikkeeseenlasku perustuu Helsingin     
Pörssissä rekisteröityyn Svenska Handelsbanken AB:n MTN, warrantti- ja     
sertifikaattiohjelmaan.                             

Warranttien kohde-etuutena ovat Fortum Oyj:n osake, Nordea Bank AB:n osake,   
TeliaSonera Oyj:n osake, TietoEnator Oyj:n osake, Kone Oyj:n osake, Outokumpu  
Oyj:n, M-Real Oyj:n sekä UPM-Kymmene Oyj:n osake. Warrantit ovat eurooppalaisia 
osto- ja myyntiwarrantteja sekä turbowarrantteja.                

Seuraavat warrantit lasketaan liikkeelle 5.11.2007:               
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvopaperi | Kohde-etuus | Laji   | Lunas | Knock- | Kerroi | Viimeinen  |
| n nimi   |       |     | tus-h | Out  | n   | kaupankäynti |
|      |       |     | inta | taso  |    | päivä    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CFUMEW340 | Fortum Oyj | Osto   | 34,00 |    | 0,2  | 20.3.2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8AFUMEW320 | Fortum Oyj | Osto   | 32,00 |    | 0,2  | 18.1.2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8MFUMEW290 | Fortum Oyj | Myynti  | 29,00 |    | 0,2  | 18.1.2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CND1EW130 | Nordea Bank | Osto   | 13,00 |    | 0,5  | 20.3.2008  |
|      | AB     |     |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8ONDAEW120 | Nordea Bank | Myynti  | 12,00 |    | 0,5  | 20.3.2008  |
|      | AB     |     |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CTIEEW190 | TietoEnator | Osto   | 19,00 |    | 0,2  | 20.3.2008  |
|      | Oyj     |     |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8OTIEEW170 | TietoEnator | Myynti  | 17,00 |    | 0,2  | 20.3.2008  |
|      | Oyj     |     |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8OTLSEW650 | TeliaSonera | Myynti  | 6,50 |    | 0,5  | 20.3.2008  |
|      | AB     |     |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8OFUMEW35T | Fortum Oyj | Myynti  | 35,00 | 33,50 | 0,2  | 20.3.2008  |
|      |       | turbo  |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CFUMEW25T | Fortum Oyj | Osto   | 25,00 | 26,50 | 0,2  | 20.3.2008  |
|      |       | turbo  |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8MKNEEW63T | Kone Oyj  | Myynti  | 63,00 | 60,00 | 0,1  | 18.1.2008  |
|      |       | turbo  |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8COUTEW20T | Outokumpu  | Osto   | 20,00 | 22,00 | 0,1  | 20.3.2008  |
|      | Oyj     | turbo  |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CNOKEW26T | Nokia Oyj  | Osto   | 26,00 | 26,50 | 0,2  | 20.3.2008  |
|      |       | turbo  |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CUPMEW12T | UPM-Kymmene | Osto   | 12,00 | 13,00 | 0,2  | 20.3.2008  |
|      | Oyj     | turbo  |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CMREW325T | M-Real Oyj | Osto   | 3,25 | 3,50 | 0,1  | 20.3.2008  |
|      |       | turbo  |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CTLSEW55T | TeliaSonera | Osto   | 5,50 | 6,00 | 0,2  | 20.3.2008  |
|      | AB     | turbo  |    |    |    |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikkeeseen laskettavien warranttien ehdot ovat seuraavat:           

Warranttikohtaisia ehtoja 31. lokakuuta 2007                  

Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 24.4.2007 päivättyjen yleisten
ehtojen kanssa, tämän warrantin liikkeeseenlaskun täydelliset ehdot Svenska   
Handelsbanken AB:n warranttiohjelman puitteissa. Yleiset ehdot pätevät, ellei  
muuta määrätä warranttikohtaisissa ehdoissa.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Ennenaikaisent | Tapahtuma johonkin aikaan Suunniteltuna Kauppapäivänä, |  |
| akai-sinmaksun | joka ei ole Häiritty Kauppapäivä, Noteerauspäivästä  |  |
| laukeaminen  | Toteutuspäivään, jossa jatkuvan kaupankäynnin kohteena |  |
| Ostoturbowarra | olevan Kohde-etuuden osake/talletustodistus/indeksi  |  |
| ntille     | viimeisin virallinen kaupankäyntikurssi/taso on    |  |
|        | Laskenta-asiamiehen arvion mukaan yhtä pieni tai    |  |
|        | matalampi, kuin Knock-out taso.            |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennenaikaisent | Tapahtuma johonkin aikaan Suunniteltuna Kauppapäivänä, |  |
| akai-sinmaksun | joka ei ole Häiritty Kauppapäivä, Noteerauspäivästä  |  |
| laukeaminen  | Toteutuspäivään, jossa jatkuvan kaupankäynnin kohteena |  |
| Myyntiturbowar | olevan Kohde-etuuden osake/talletustodistus/indeksi  |  |
| rantille    | viimeisin virallinen kaupankäyntikurssi/taso on    |  |
|        | Laskenta-asiamiehen arvion mukaan yhtä suuri tai    |  |
|        | korkeampi, kuin Knock-out taso.            |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lunastustapa: | Handelsbanken toteuttaa automaattisen käteisnettoarvon |  |
|        | tilityksen.                      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metodi     | Virallinen päätöskurssi                |  |
| Viitekurssin  | Aikaisempi Toteutuspäivästä ja Ennenaikaisesta     |  |
| päättämiselle: | Takaisinmaksupäivästä                 |  |
| Toteutuspäivä: |                            |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntiturbowar | Mikäli Ennenaikaisen Takaisinmaksun Laukeamista ei ole |  |
| rantin     | tapahtunut:                      |  |
| Toteutuskurssi | Toteutuspäivän viitekurssi Toteutukselle tai      |  |
| :       | Mikäli Ennenaikaisen Takaisinmaksun Laukeaminen on   |  |
|        | tapahtunut:                      |  |
|        | Korkein virallisista kaupankäyntikursseista/tasoista, |  |
|        | joka noteerataan jatkuvan kaupankäynnin aikana     |  |
|        | Kohde-etuudelle osake/talletustodistus/indeksi     |  |
|        | Viitelähteellä Ennenaikaisen Takaisinmaksun      |  |
|        | Laukeamisen jälkeisten seuraavan kolmen (3)      |  |
|        | Kaupankäyntitunnin aikana.               |  |
|        | Mikäli Viitelähteen viralliseen sulkemiseen      |  |
|        | Ennenaikaisena Takaisinmaksupäivänä on vähemmän kuin  |  |
|        | kolme (3) tuntia aikaa ja/tai sattuu Markkinahäiriö,  |  |
|        | jatkuu Toteutuskurssin laskemiseen käytettävä aika   |  |
|        | (seuraavana Suunniteltuna Kaupankäyntipäivänä, joka ei |  |
|        | ole Häiritty Kauppapäivä, jos niin tarvitaan, sekä   |  |
|        | ennen Toteutumispäivää tai Ennenaikaista Eräpäivää,  |  |
|        | kuten myös Toteutumispäivän tai Ennenaikaisen     |  |
|        | Eräpäivän jälkeen), jotta kolmen (3) tunnin aikajakso |  |
|        | saavutetaan.                      |  |
|        | Mikäli sen jälkeen, kun Ennenaikainen Takaisinmaksu on |  |
|        | Lauennut, ei tule yhtään Suunniteltua Kauppapäivää,  |  |
|        | joka ei olisi Häiritty Kauppapäivä ja/tai mikäli    |  |
|        | Markkinahäiriö jatkuu kauemmin, kuin viisi       |  |
|        | kalenteripäivää Ennenaikaisen Takaisinmaksun      |  |
|        | Laukeamisesta, vahvistaa Laskenta-asiamies       |  |
|        | Toteutuskurssin arvion mukaisesti miten Kohde-etuuden |  |
|        | arvo olisi kehittynyt. Tilityssummaa voidaan kaikissa |  |
|        | tapauksissa sovittaa vastaavassa määrin.        |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostoturbowarra | Mikäli Ennenaikaisen Takaisinmaksun Laukeamista ei ole |  |
| ntin      | tapahtunut:                      |  |
| Toteutuskurssi | Toteutuspäivän viitekurssi Toteutukselle tai      |  |
| :       | Mikäli Ennenaikaisen Takaisinmaksun Laukeaminen on   |  |
|        | tapahtunut:                      |  |
|        | Matalin virallisista kaupankäyntikursseista/tasoista, |  |
|        | joka noteerataan jatkuvan kaupankäynnin aikana     |  |
|        | Kohde-etuudelle osake/talletustodistus/indeksi     |  |
|        | Viitelähteellä Ennenaikaisen Takaisinmaksun      |  |
|        | Laukeamisen jälkeisten seuraavan kolmen (3)      |  |
|        | Kaupankäyntitunnin aikana.               |  |
|        | Mikäli Viitelähteen viralliseen sulkemiseen      |  |
|        | Ennenaikaisena Takaisinmaksupäivänä on vähemmän kuin  |  |
|        | kolme (3) tuntia aikaa ja/tai sattuu Markkinahäiriö,  |  |
|        | jatkuu Toteutuskurssin laskemiseen käytettävä aika   |  |
|        | (seuraavana Suunniteltuna Kaupankäyntipäivänä, joka ei |  |
|        | ole Häiritty Kauppapäivä, jos niin tarvitaan, sekä   |  |
|        | ennen Toteutumispäivää tai Ennenaikaista Eräpäivää,  |  |
|        | kuten myös Toteutumispäivän tai Ennenaikaisen     |  |
|        | Eräpäivän jälkeen), jotta kolmen (3) tunnin aikajakso |  |
|        | saavutetaan.                      |  |
|        | Mikäli sen jälkeen, kun Ennenaikainen Takaisinmaksu on |  |
|        | Lauennut, ei tule yhtään Suunniteltua Kauppapäivää,  |  |
|        | joka ei olisi Häiritty Kauppapäivä ja/tai mikäli    |  |
|        | Markkinahäiriö jatkuu kauemmin, kuin viisi       |  |
|        | kalenteripäivää Ennenaikaisen Takaisinmaksun      |  |
|        | Laukeamisesta, vahvistaa Laskenta-asiamies       |  |
|        | Toteutuskurssin arvion mukaisesti miten Kohde-etuuden |  |
|        | arvo olisi kehittynyt. Tilityssummaa voidaan kaikissa |  |
|        | tapauksissa sovittaa vastaavassa määrin.        |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilityssumma  | Mikäli Toteutuskurssi > Lunastuskurssi:.        |  |
| osto-turbowatt |                            |  |
| antille:    |                            |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | (Toteutuskurssi - Lunastuskurssi) x Kerroin      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Muutoin nolla                     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilityssumma  | Mikäli Toteutuskurssi < Lunastuskurssi::        |  |
| myynti-    |                            |  |
| turbowarrantil |                            |  |
| le       |                            |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | (Lunastuskurssi - Toteutuskurssi) x Kerroin      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Muutoin nolla                     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoarvontili | Kymmenen (10) Pankkipäivää Toteutuspäivän jälkeen.   |  |
| tyspäivä    |                            |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlasket | 50.000.000 arvopaperia sarjaa kohden. Handelsbanken   |
| tujen       | pidättää itsellään oikeuden lisätä tai rajoittaa tätä  |
| Arvopapereiden  | määrää halunsa mukaan. Merkintää ei toteuteta, vaan   |
| määrä:      | arvopapereiden osto ja myynti tapahtuu sillä       |
|          | merkintäpaikalla jossa arvopaperit noteerataan.     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlaskup | Noteerauspäivä                      |
| äivä:       |                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Järjestäjä:    | Handelsbanken Capital Markets, HCS            |
|          | Blasieholmstorg                     |
|          | 11                            |
|          | 106 70 Tukholma                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuasiamies:  | Svenska Handelsbanken AB (julk), Sivukonttoritoiminta  |
|          | Suomessa, Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisiot:    | Kaupankäynnissä Handelsbankenin kautta peritään     |
|          | provisioita Handelsbankenin kulloinkin voimassa olevan  |
|          | hinnaston mukaan.                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Noteeraus:      | Hakemus arvopapereiden ottamisesta kaupankäynnin   |
|           | kohteeksi tullaan jättämään Helsingin         |
|           | Arvopaperipörssiin.                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Noteerauspäivä:   | Käy ilmi Tuotekohtaisista Ehdoista          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Noreerausvaluutta  | EUR                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinatakaus:   | Turbowarrantti voidaan noteerata pörssissä      |
|           | juoksuaikanaan. Handelsbanken toimii tällöin     |
|           | turbowarrantin markkinatakaajana. Tämä tarkoittaa,  |
|           | että Handelsbankenin tarkoituksena on, normaalien   |
|           | markkinaolosuhteiden vallitessa, tarjota osto- ja   |
|           | myyntikursseja sille määrälle kauppaeriä, josta    |
|           | Handelsbanken kulloinkin päättää. Turbowarrantille,  |
|           | jonka ostokurssi on Handelsbankenin käsityksen mukaan |
|           | alle 0,01 euroa, voi Handelsbanken jättää ostokurssin |
|           | kokonaan noteeraamatta. Huomionarvoista on, että   |
|           | osto- ja myyntikurssin välistä eroa (”spread”)    |
|           | Turbowarrantille voidaan muuttaa juoksuaikana. Samoin |
|           | kiinnitämme huomiota siihen, että tiettyinä aikoina  |
|           | Handelsbankenin voi olla vaikeaa tai mahdotonta    |
|           | noteerata osto- ja myyntikursseja Turbowarrantille,  |
|           | josta seuraa, että Turbowarrantin ostaminen tai    |
|           | myyminen voi vaikeutua tai olla mahdotonta. Tällainen |
|           | tilanne voi esimerkiksi sattua markkinoiden      |
|           | liikkuessa voimakkaasti, likviditeetin muuttuessa,  |
|           | Handelsbankenin suojatessa positioitaan, markkinan  |
|           | häiriintyessä, kommunikaatiokatkoksissa tai muissa  |
|           | teknisissä häiriöissä, jotka voivat aiheuttaa     |
|           | vaikeuksia kaupankäyntiin järkeviin hintoihin sekä  |
|           | kyseisen tai kyseisten markkinapaikkojen sulkeutuessa |
|           | tai asetettaessa kaupankäynnille määräaikaisia    |
|           | rajoituksia.                     |
|           | Liikkeeseenlaskijan tarkoituksena on asettaa hinnat  |
|           | vähintään tuhannelle warrantille siten, että osto- ja |
|           | myyntikurssin erotus (spread) on enintään 0,10 EUR  |
|           | warranteille, joiden hinta on vähemmän kuin kaksi   |
|           | euroa ja viisi prosenttia warranteille, joiden hinta |
|           | on kaksi euroa tai enemmän. Liikkeesenlaskija ei   |
|           | ilmoita ostonoteerausta warranteille, joiden     |
|           | markkina-arvo on pienempi kuin 0,01 EUR.       |
|           | Liikkeeseenlaskija pidättää itselleen oikeuden    |
|           | käyttää hinnoittelussa itse määrittelemiään muuttujia |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pienin kauppaerä:  | 1 arvopaperi sarjaa kohden.              |
| Viimeinen      | Toteutuspäivä.                    |
| kaupankäyntipäivä:  |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Disclaimer      | This financial instrument is neither sponsored nor  |
|           | promoted, distributed or in any other manner     |
|           | supported by Deutsche Börse AG (the "Licensor"). The |
|           | Licensor does not give any explicit or implicit    |
|           | warranty or representation, neither regarding the   |
|           | results deriving from the use of the Index and/or the |
|           | Index Trademark nor regarding the Index value at a  |
|           | certain point in time or on a certain date nor in any |
|           | other respect. The Index is calculated and published |
|           | by the Licensor. Nevertheless, as far as admissible  |
|           | under statutory law the Licensor will not be liable  |
|           | vis-à-vis third parties for potential errors in the  |
|           | Index. Moreover, there is no obligation for the    |
|           | Licensor vis-à-vis third parties, including      |
|           | investors, to point out potential errors in the    |
|           | Index. Neither the publication of the Index by the  |
|           | Licensor nor the granting of a license regarding the |
|           | Index as well as the Index Trademark for the     |
|           | utilization in connection with the financial     |
|           | instrument or other securities or financial products, |
|           | which derived from the Index, represents a      |
|           | recommendation by the Licensor for a capital     |
|           | investment or contains in any manner a warranty or  |
|           | opinion by the Licensor with respect to the      |
|           | attractiveness on an in-vestment in this product. In |
|           | its capacity as sole owner of all rights to the Index |
|           | and the Index Trademark the Licensor has solely    |
|           | licensed to the issuer of the financial instrument  |
|           | the utilization of the Index and the Index Trademark |
|           | as well as any reference to the Index and the Index  |
|           | Trademark in connection with the financial      |
|           | instrument.                      |
--------------------------------------------------------------------------------


HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS                          


Juha Kolehmainen		Antti Heinonen                        

Lisätietoja HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS,                   
puh. +358 10 444 6096