2017-08-28 18:22:59 CEST

2017-08-28 18:22:59 CEST


REGULATED INFORMATION

Islandic
Kvika banki hf. - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Kvika banki hf.: Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins vegna kaupa Kviku banka hf. á öllu hlutafé í Virðingu hf.


28. ágúst 2017

Í dag tók Samkeppniseftirlitið ákvörðun nr. 30/2017 vegna kaupa Kviku banka hf.
á öllu hlutafé í Virðingu hf. Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins er á þá leið að
kaup Kviku banka hf. á öllu hlutafé í Virðingu hf. feli í sér samruna í
skilningi 17. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. Að undangenginni rannsókn og með
hliðsjón af gögnum málsins er það mat Samkeppniseftirlitsins að samruninn hindri
ekki virka samkeppni og leiði ekki til myndunar markaðsráðandi stöðu. Þá leiðir
hann ekki til þess að samkeppni á markaði raskist að öðru leyti með umtalsverðum
hætti. Að mati Samkeppniseftirlitsins eru því ekki forsendur til að aðhafast
vegna samrunans á grundvelli 17. gr. c. samkeppnislaga nr. 44/2005. Ákvörðun
Samkeppniseftirlitsins er aðgengileg á heimasíðu þess www.samkeppni.is.


[]