2018-05-25 17:59:59 CEST

2018-05-25 18:00:12 CEST


REGULATED INFORMATION

Islandic
Kvika banki hf - Heildarfjöldi atkvæða og heildarfjöldi hluta

Kvika banki hf: Tilkynning um útgáfu og sölu áskriftarréttinda


Stjórn Kviku banka hf. (Kvika) hefur tekið ákvörðun um útgáfu og sölu
áskriftarréttinda að hlutum í félaginu í samræmi við heimild í A. lið
bráðabirgðaákvæðis IV í samþykktum félagsins. Gefin verða út áskriftarréttindi
að 3,5 milljónum kr. að nafnvirði. Áskriftarréttindin verða seld á 0,433 kr. á
hlut og veita kaupendum rétt til nýtingar á þriðjungi þeirra á tímabilinu
18.12.2019 - 18.12.2020, þriðjungi á tímabilinu 18.12.2020 - 18.12.2022 og
þriðjungi á tímabilinu 18.12.2021 - 18.12.2022. Áskriftargengið er kr. 7,90 (1 +
7,5/100)(t) á hlut, þar sem t stendur fyrir tímann frá útgáfu
áskriftarréttindanna (reiknaður með því að deila fjölda daga miðað við 30 daga í
mánuði með 360). Eftirstæð heimild stjórnar til útgáfu áskriftarréttinda og
samsvarandi hækkunar hlutafjár samkvæmt heimild í A. lið fyrrnefnds
bráðabirgðaákvæðis IV nemur 500.000 kr. að nafnvirði eftir framangreinda útgáfu.

[]