2019-01-17 19:35:57 CET

2019-01-17 19:36:07 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Tecnotree Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Tecnotree Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus


Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
17.1.2019 klo 20.35 (EET)
TECNOTREE OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN
LIPUTUSILMOITUS (Markku Wilenius, 17.1.2019)

Tecnotree Oyj on vastaanottanut 17.1.2019 Arvopaperimarkkinalain mukaisen
ilmoituksen, jonka mukaan Markku Wileniuksen omistus- ja ääniosuus on ylittänyt
liputusrajan.

Liputusvelvollinen: Markku Wilenius
Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 1.10.2018
Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 6 555 165 osaketta eli 3,74 %
osakkeista ja äänistä

Tecnotree Oyj:llä on yhteensä 175 183 468 osaketta ja kullakin osakkeella on
yksi ääni.

TECNOTREE OYJ

Lisätietoja:
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050-517 4569

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.tecnotree.com
Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka
tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree
auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti
digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla
operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa
asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa
vaiheissa. Yhtiöllä on noin 600 työntekijää, jotka palvelevat
maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet
noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa
yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com