2019-03-22 07:30:00 CET

2019-03-22 07:30:04 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish
Stockmann - Ändring av styrelse/ledning/revisor

Stockmanns verkställande direktör byts


STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 22.3.2019 kl. 8.30 EET

Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen har bestämt sig att säga upp
sig för att övergå till en ny tjänst utanför bolaget. Styrelseordförande Lauri
Ratia fungerar tillsvidare som verkställande styrelseordförande (Executive
Chairman). Stockmanns ledningsgruppsmedlem Tove Westermarck har utnämnts till
Stockmann Retails Chief Operating Officer fr.o.m. den 22 mars 2019.

Styrelsen inleder omedelbart rekryteringsprocessen av en ny verkställande
direktör. Lauri Veijalainen lämnar Stockmann den 31 mars 2019, men står till
bolagets förfogande under sin uppsägningstid.

”Jag vill tacka Lauri för hans betydande insats i Stockmanns utmanande
förändringsprocess”, säger Stockmanns styrelseordförande Lauri Ratia.

”En kursändring är en lång process, och vi har vänt koncernens rörelseresultat
till positivt. Resan har innehållit såväl lyckanden som utmaningar. Jag vill
tacka alla mina kollegor och kunder samt önska Stockmann all framgång i
framtiden”, säger Lauri Veijalainen.

Veijalainen har varit Stockmanns verkställande direktör sedan år 2016. Innan
detta verkade han bl.a. som koncernens ekonomidirektör och som
utvecklingsdirektör för koncernens internationella verksamheter. Veijalainen
inledde sin tjänst på Stockmann år 2010.

Närmare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, tel. +358 50 2922

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
styrelseordförande

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia