2019-03-22 07:30:00 CET

2019-03-22 07:30:11 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Altia Oyj - Tilinpäätös ja toimintakertomus

Altian vuosikertomus 2018 on julkaistu


Altia Oyj Pörssitiedote 22.3.2019 klo 8:30

Altian vuosikertomus 2018 on julkaistu

Altia Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen 2018. Vuosikertomus sisältää
liiketoimintakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen muista
kuin taloudellisista tiedoista, tilinpäätöksen liitetietoineen, selvityksen
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvityksen sekä
yritysvastuutiedot vuodelta 2018. Vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja
englanniksi.

Suomenkielinen vuosikertomus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen
liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.altiagroup.fi/sijoittajat.

ALTIA OYJ

Lisätietoja:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040
748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi
Niina Ala-Luopa
Viestintäpäällikkö
0400 728 957
niina.ala-luopa@altiagroup.com
Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja
Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia haluaa tukea
modernin, vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehitystä. Altian keskeiset
vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita ikonisia
pohjoismaisia brändejä ovat muun muassa Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina,
Leijona, Explorer ja Grönstedts. Altian liikevaihto oli 357,3 miljoonaa euroa
vuonna 2018, ja yhtiö työllistää noin 700 ammattilaista. Altian osake on
listattu Nasdaq Helsingissä. www.altiagroup.fi (https://emea01.safelinks.protecti
on.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.altiagroup.fi%2F&data=02%7C01%7Ctua.stenius
-ornhjelm%40altiacorporation.com%7Ccddf2e21a2774148dd3808d68cc5d1e8%7Cc32b30ff587
14a7da29e6f63e6b0ebfd%7C0%7C1%7C636851178605508700&sdata=UMMqQ8GQGKAzd9TWDj8BEQ7B
CzpHRFi2E%2BjDurWqGPQ%3D&reserved=0).


03226960.pdf