2019-03-22 08:30:00 CET

2019-03-22 08:30:31 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
INVL Baltic Farmland - Metinė informacija

AB „INVL Baltic Farmland“ 2018 m. audituota metinė informacija


Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau vadinama Bendrove) 2018 m. audituotą metinę informaciją, atsakingų asmenų patvirtinimą bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2018 m.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė
         Eglė Surplienė
         El.paštas: egle.surpliene@invaldainvl.com

Priedai