2019-03-22 15:38:22 CET

2019-03-22 15:38:28 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
INVL Baltic Real Estate - Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius


Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Priedas