2019-03-22 15:50:00 CET

2019-03-22 15:50:44 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
UPM-Kymmene - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

BlackRockin osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan


UPM-Kymmene Oyj     Pörssitiedote (Liputusilmoitus)   22.3.2019 klo 16.50 EET

BlackRockin osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 22. maaliskuuta 2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9
luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka
mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osake- ja äänimäärä UPM:stä
on 21. maaliskuuta 2019 noussut yli 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä
on noussut 27 373 332 osakkeeseen, mikä vastaa 5,12 prosenttia UPM:n osake- ja
äänimäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai
niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 21.3.2019 oli
5,47 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen
prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja
äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus:

+-----------------------+----------------+---------------------+---------------+
|            |% osakkeista ja |% osakkeista ja   |Yhteenlaskettu |
|            |äänistä (A:n  |äänistä       |%-osuus (A+B)  |
|            |yhteismäärä)   |rahoitusvälineiden  |        |
|            |        |kautta (B:n     |        |
|            |        |yhteismäärä)     |        |
+-----------------------+----------------+---------------------+---------------+
|Osuus liputusrajan   |5,12 %      |0,35 %        |5,47 %     |
|saavuttamisen tai   |        |           |        |
|rikkoutumisen jälkeen  |        |           |        |
+-----------------------+----------------+---------------------+---------------+
|Edellisessä      |4,98 %      |0,47 %        |5,45 %     |
|liputusilmoituksessa  |        |           |        |
|ilmoitettu osuus (jos |        |           |        |
|liputettu)       |        |           |        |
+-----------------------+----------------+---------------------+---------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

+------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Osakesarja/    |Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|osakelaji     |äänioikeuksien|äänioikeuksien|äänioikeuksien|äänioikeuksien|
|          |lukumäärä   |lukumäärä   |%-osuus    |%-osuus    |
+------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|ISIN-koodi    |Suora     |Välillinen  |Suora     |Välillinen  |
|(jos mahdollista) |(AML 9:5)   |(AML     |(AML 9:5)   |(AML     |
|         |       |9:6 ja 9:7)  |       |9:6 ja 9:7)  |
+------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|FI0009005987    |        |27 373 332   |        |5,12 %     |
+------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|A YHTEENSÄ     |        |27 373 332   |        |5,12 %     |
+------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+----------------+--------+---------+------------------+----------+----------+
|Rahoitusvälineen|Eräpäivä|Toteutus-|Toimitustapa   |Osakkeiden|Osakkeiden|
|luonne     |    |aika   |(osakeomistus/  |ja ääni- |ja ääni- |
|        |    |     |nettoarvon    |oikeuksien|oikeuksien|
|        |    |     |tilitys)     |lukumäärä |%-osuus  |
+----------------+--------+---------+------------------+----------+----------+
|Securities Lent |N/A   |N/A   |Osakeomistus   |1 407 965 |0,26 %  |
+----------------+--------+---------+------------------+----------+----------+
|CFD       |N/A   |N/A   |Nettoarvon tilitys|463 009  |0,08 %  |
+----------------+--------+---------+------------------+----------+----------+
|Depositary   |N/A   |N/A   |Osakeomistus   |99    |0,00 %  |
|Receipt     |    |     |         |     |     |
+----------------+--------+---------+------------------+----------+----------+
|         |     |     |B YHTEENSÄ     |1 871 073 |0,35 %  |
+----------------+--------+---------+------------------+----------+----------+

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai
rahoitusvälineitä hallitaan:


+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|Nimi         |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä  |Molemmat    |
|           |ja äänistä |rahoitusvälineiden kautta |yhteensä    |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock Japan Co., |       |              |Alle 5 %    |
|Ltd.         |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock Investment |       |              |Alle 5 %    |
|Management, LLC   |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock Investment |       |              |Alle 5 %    |
|Management (UK)   |      |             |        |
|Limited       |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock Investment |       |              |Alle 5 %    |
|Management      |      |             |        |
|(Australia) Limited |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock      |       |              |Alle 5 %    |
|International Limited|      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock      |       |              |Alle 5 %    |
|Institutional Trust |      |             |        |
|Company, National  |      |             |        |
|Association     |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock Fund    |       |              |Alle 5 %    |
|Advisors       |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock Financial |       |              |Alle 5 %    |
|Management, Inc.   |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock Asset   |       |              |Alle 5 %    |
|Management North Asia|      |             |        |
|Limited       |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock Asset   |       |              |Alle 5 %    |
|Management      |      |             |        |
|Deutschland AG    |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock Asset   |       |              |Alle 5 %    |
|Management Canada  |      |             |        |
|Limited       |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock Advisors, |       |              |Alle 5 %    |
|LLC         |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock Advisors  |       |              |Alle 5 %    |
|(UK) Limited     |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock (Singapore)|       |              |Alle 5 %    |
|Limited       |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+
|BlackRock      |       |              |Alle 5 %    |
|(Netherlands) B.V.  |      |             |        |
+---------------------+------------+--------------------------+----------------+UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden
vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella:
UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM
Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000
henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n
osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils.
www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM
#biofore #beyondfossils


[]