2019-07-19 15:05:00 CEST

2019-07-19 15:05:04 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Vilkyskiu Pienine - Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius


Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).

Vilija Milaševičiutė 
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102


Priedai