2019-10-15 00:50:00 CEST

2019-10-15 00:50:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Sievi Capital Oyj - Sisäpiiritieto

Sievi Capital myy omistuksensa iLOQ:ssa


Sievi Capital Oyj
Sisäpiiritieto 15.10.2019 klo 01:50

Sievi Capital myy omistuksensa iLOQ:ssa

Sievi Capital on yhdessä iLOQ Oy:n muiden pääomistajien kanssa allekirjoittanut tänään kauppakirjan iLOQ:n myynnistä yhtiölle, jonka pääomistajia ovat Nordic Capitalin hallinnoimat rahastot. Kaupan toteutuminen edellyttää tarvittavien kilpailuviranomaisten hyväksymisiä. Kaupan odotetaan toteutuvan arviolta vuoden 2019 aikana.

Osakekauppana toteutettavan yrityskaupan kauppahinta iLOQ:n koko osakekannasta on noin 190 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinnan määrä täsmentyy yrityskaupan täytäntöönpanon yhteydessä ja kauppahinta maksetaan käteisenä toteuttamisen yhteydessä.

Sievi Capital myy kaupassa koko omistuksensa iLOQ:ssa, joka on noin 21 %. Sievi Capitalin osuus kauppahinnasta myyntiin liittyvien kulujen vähentämisen jälkeen on arviolta noin 40 miljoonaa euroa. iLOQ:n osakkeiden myynnillä on merkittävä vaikutus Sievi Capitalin tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kaupalla on noin 9 miljoonan euron positiivinen vaikutus Sievi Capitalin neljännen neljänneksen tulokseen ennen veroja. Tämän lisäksi Sievi Capital on kirjannut kolmannelle neljännekselle 1,0 miljoonan euron positiivisen arvonmuutoksen iLOQ-sijoituksesta.

iLOQ kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia, korkean turvallisuustason elektronisia lukitusratkaisuja. iLOQ:n tilikauden 2018 liikevaihto oli 50,2 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 9,5 miljoonaa euroa, liikevoitto (EBIT) 8,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 6,5 miljoonaa euroa. iLOQ:n oma pääoma tilikauden 2018 lopussa oli 18,0 miljoonaa euroa.

Sievi Capitalin sijoittaessa iLOQ:iin yhtiön liiketoiminta oli vielä varhaisessa vaiheessa. Sievi Capitalin noin 10 vuoden omistusaikana iLOQ:n organisaatio on kasvanut merkittävästi, liiketoiminta kansainvälistynyt, liikevaihto moninkertaistunut ja iLOQ:n digitaaliseen lukitukseen perustuvat tuotteet ovat saavuttaneet merkittävän aseman markkinoilla. Sievi Capitalin näkökulmasta sijoitus iLOQ:iin on ollut tuotoltaan erittäin hyvä. Kauppahinnan maksun jälkeen Sievi Capitalin iLOQ:iin tekemät sijoitukset ovat palautuneet yhtiölle yli kymmenkertaisena.

”iLOQ:n perustajat, toimiva johto ja henkilöstö ovat tehneet erinomaista työtä yrityksen kehittämisessä. Nyt kun iLOQ on siirtynyt kansainvälistymisessä uuteen vaiheeseen, olemme vakuuttuneita, että Nordic Capital on tässä vaiheessa hyvä kumppani yritykselle”, sanoo Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.