2019-10-15 08:00:00 CEST

2019-10-15 08:00:15 CEST


REGULATED INFORMATION

Swedish
Stora Enso Oyj - Totalt antal rösträtter och kapital

Konvertering av Stora Enso-aktier


STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2019-10-15 kl. 9.00 EEST

Under konverteringsperioden 1–30 september 2019 gjordes en konvertering och
sammanlagt 1 000 A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i
det finländska handelsregistret idag den 15 oktober 2019 och handeln med de nya
R-aktierna inleds den 16 oktober 2019.
Fördelning av aktier efter konvertering:

A-aktier  176 257 064
R-aktier  612 362 923
Totalt    788 619 987

Varje A-aktie och varje tiotal R-aktier ger en röst. Det totala antalet röster
efter konverteringen är minst 237 493 356.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av
bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag
kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30
länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier
är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE
R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA.
storaenso.com (http://www.storaenso.com/investors)

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767