2021-01-22 10:10:00 CET

2021-01-22 10:10:13 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Pihlajalinna Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pihlajalinna Oyj on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan


Pihlajalinna Oyj
Pörssitiedote                               22.1.2021 klo 11.10

Pihlajalinna Oyj on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan

Pihlajalinna on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan, joka alkoi
15.1.2021 ja päättyi 21.1.2021. Tänä aikana Pihlajalinna hankki 60 000 omaa
osaketta keskihintaan 9,70 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankinta perustui varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2020 antamaan
valtuutukseen ja ne käytetään osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hankinnan jälkeen Pihlajalinna Oyj:llä on yhteensä 62 294 omaa osaketta, jotka
vastaavat noin 0,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja

Soittopyynnöt Pihlajalinnan viestinnän kautta:
viestintäpäällikkö Taina Lehtomäki, p. +358 50 451 3678 tai
taina.lehtomaki@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä,
yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja
sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa
lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita,
monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja
hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia
sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.


01225523.pdf