2010-03-23 12:15:00 CET

2010-03-23 12:15:02 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Proha - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS


Proha Oyj   PÖRSSITIEDOTE       23.3.2010 klo 13:15          


PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS       
OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA                           

Proha Oyj:n eilen vastaanottaman ilmoituksen mukaan Oy Etra Invest Ab (Y-tunnus
0672234-6) on 22.3.2010 myynyt koko omistusosuutensa Proha Oyj:n osakekannasta.
Kaupan jälkeen Oy Etra Invest Ab ei omista Proha Oyj:n osakkeita.        

Ennen kauppaa Oy Etra Invest Ab omisti 13.000.000 kpl Proha Oyj:n osakkeita eli 
20,98 % Proha Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.               

Proha Oyj:n koko osakemäärä 23.3.2010 on 61.961.751 kpl             


Proha Oyj                                    

Ilkka Toivola                                  
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  

PROHA OYJ                                    
Ilkka Toivola, toimitusjohtaja, puh. 020 4362 000                
ilkka.toivola@proha.com                             JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet