2015-03-04 15:30:00 CET

2015-03-04 15:30:01 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Dovre Group Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Ilmoitus järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa omistusosuuden muutoksiin (Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §)


Espoo, 2015-03-04 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Dovre Group Oyj             Pörssitiedote         4.3.2015
klo 16.30 

Ilmoitus järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa omistusosuuden muutoksiin
(Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §) 

Dovre Group Oyj (Dovre Group) on 4.3.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain
9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Global Group AS:ltä, Commuter AS:ltä, Erkki
Etolalta ja hänen määräysvaltayhteisöltään Etra Capital Oy:ltä sekä Ilari
Koskelolta ja hänen määräysvaltayhteisöltään Navdata Oy:ltä. 

Omistusosuuden muutokset johtuvat seuraavasta järjestelystä:

Dovre Group ja norjalainen Norwegian Petroleum Consultants Group AS (NPC Group
AS) ovat 3.3.2015 allekirjoittaneet yhtiöiden yhdistymistä koskevan ehdollisen
sopimuksen, jonka mukaan 100 % NPC Group AS:n osakkeista siirtyy Dovre Groupin
omistukseen, minkä vastikkeena Dovre Group antaa suunnatulla annilla 36 453 018
uutta Dovre Groupin osaketta NPC Group AS:n myyjille. NPC Group AS:n myyjille
annettavat uudet osakkeet vastaavat 36,5 % Dovre Groupin kaikista osakkeista ja
äänistä sopimuksen toteutumisen jälkeen. 

Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen muun muassa Dovre Groupin 25.3.2015
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle ja sille, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään vastikeosakkeiden antamisesta ja
lisäosingosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Dovre Groupilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni.
Osakkeiden kokonaismäärä on 63 415 751. Yrityskaupan toteutuessa osakkeiden
kokonaismäärä kasvaa 99 868 769 osakkeeseen. 

Yrityskauppa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.


Global Group AS:n ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

Sopimus johtaa toteutuessaan siihen, että Global Group AS:n omistusosuus Dovre
Groupin osakkeista ja äänistä ylittää 15 %, koska Global Group AS:n hallussa ei
tällä hetkellä ole yhtään Dovre Groupin osaketta tai ääntä ja sen omistusosuus
kaikista Dovre Groupin osakkeista ja äänistä olisi sopimuksen toteutuessa 18,25
% eli 18,226,509 osaketta. Global Group AS omistaa 50 % NPC Group AS:n
osakkeista. 

Global Group AS on norjalainen yhtiö (rekisterinumero 988 453 196), joka on Ole
Johan Olsenin määräysvaltayhteisö. 


Commuter AS:n ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

Sopimus johtaa toteutuessaan siihen, että Commuter AS:n omistusosuus Dovre
Groupin osakkeista ja äänistä ylittää 15 %, koska Commuter AS:n hallussa ei
tällä hetkellä ole yhtään Dovre Groupin osaketta tai ääntä ja sen omistusosuus
kaikista Dovre Groupin osakkeista ja äänistä olisi sopimuksen toteutuessa 18,25
% eli 18,226,509 osaketta. Commuter AS omistaa 50 % NPC Group AS:n osakkeista. 

Commuter AS on norjalainen yhtiö (rekisterinumero 988 453 196), joka on Frank
Weenin määräysvaltayhteisö. 


Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhteisönsä Etra Capital Oy:n ilmoitus
sisältää seuraavat tiedot: 

Erkki Etola ja hänen määräysvaltayhteisönsä Etra Capital Oy (y-tunnus
2305147-6) eivät ole osallisena järjestelyssä, mutta NPC Group AS:n myyjille
järjestelyn toteutuessa suunnattavat uudet Dovre Groupin osakkeet johtavat
Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhteisönsä Etra Capital Oy:n omistusosuuden
muutokseen. 

Sopimus johtaa toteutuessaan siihen, että Erkki Etolan ja Etra Capital Oy:n
yhteenlaskettu omistusosuus Dovre Groupin osakkeista ja äänistä alittaa 20 %,
koska NPC Group AS:n myyjille annettavat uudet osakkeet laimentavat Erkki
Etolan ja Etra Capitalin suhteellista omistusosuutta kaikista Dovre Groupin
osakkeista. Yrityskaupan toteutuessa Erkki Etolan ja Etra Capitalin
yhteenlaskettu omistusosuus Dovre Groupin osakkeista ja äänistä laskee
nykyisestä 26,6 %:sta 16,9 %:iin. Yrityskauppa ei vaikuta Erkki Etolan ja Etra
Capital Oy:n omistamien osakkeiden lukumäärään (16 900 000 osaketta, josta Etra
Capital Oy:n omistus 15 000 000 osaketta). 


Ilari Koskelon ja hänen määräysvaltayhteisönsä Navdata Oy:n ilmoitus sisältää
seuraavat tiedot: 

Ilari Koskelon ja hänen määräysvaltayhteisönsä Navdata Oy (y-tunnus 0752616-0)
eivät ole osallisena järjestelyssä, mutta NPC Group AS:n myyjille järjestelyn
toteutuessa suunnattavat uudet Dovre Groupin osakkeet johtavat Ilari Koskelon
ja hänen määräysvaltayhteisönsä Navdata Oy:n omistusosuuden muutokseen. 

Sopimus johtaa toteutuessaan siihen, että Ilari Koskelon ja Navdata Oy:n
yhteenlaskettu omistusosuus Dovre Groupin osakkeista ja äänistä alittaa 5 %,
koska NPC Group AS:n myyjille annettavat uudet osakkeet laimentavat Ilari
Koskelon ja Navdata Oy:n suhteellista omistusosuutta kaikista Dovre Groupin
osakkeista. Yrityskaupan toteutuessa Ilari Koskelon ja Navdata Oy:n
yhteenlaskettu omistusosuus Dovre Groupin osakkeista ja äänistä laskee
nykyisestä 6,9 %:sta 4,4 %:iin. Yrityskauppa ei vaikuta Ilari Koskelon ja
Navdata Oy:n omistamien osakkeiden lukumäärään (4 356 544 osaketta, josta
Navdata Oy:n omistus 1 300 000 osaketta). Lisätietoja:

DOVRE GROUP OYJ
Heidi Karlsson, talousjohtaja
Puh. 020 436 2000
heidi.karlsson@dovregroup.com

www.dovregroup.comDovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen
palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat
Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Vuonna 2014 Dovre Group -konsernin
liikevaihto oli 98,9 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii
yli 480 henkilöä. Konsernilla on toimipisteet Norjassa, Kanadassa,
Yhdysvalloissa, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa, Venäjällä, Suomessa ja
Ruotsissa. Dovre Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (tunnus: DOV1V).
Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com