2024-04-23 11:30:02 CEST

2024-04-23 11:30:35 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Bonum Pankki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Bonum Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset


Bonum Pankki Oyj, 23.4.2024, klo 12.30, Pörssitiedote, Yhtiökokouksen päätökset

Bonum Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset


Bonum Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

Yhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta 2 406 077,04 euroa jaetaan osinkona osakkeenomistajalle 1 000 000,00 euroa ja 1 406 077,04 euroa kirjataan voittovarojen tilille. 

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvaukset Yhtiökokous päätti, että

  • Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 800 euroa per kokous, jos kokous kestää vähintään puoli tuntia.
  • Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 100 euroa per kokous, jos kokous kestää alle puoli tuntia tai kokous pidetään sähköpostikokouksena.
  • Hallituksen jäsenen kiinteä kuukausipalkkio on 1 200 euroa kuukaudessa.
  • Hallituksen varapuheenjohtajan kiinteä kuukausipalkkio on 1 440 euroa kuukaudessa.
  • Hallituksen puheenjohtajan kiinteä kuukausipalkkio on 2 160 euroa kuukaudessa.
  • Mikäli hallituksen kokous on useampipäiväinen, maksetaan lisäksi seuraavilta perättäisiltä kokouspäiviltä kokouspalkkiona 50 % kokouspalkkiosta.
  • Tavanomaisessa kokouksessa voi olla läsnä myös etäviestintä käyttäen ja siitä maksetaan samanlainen korvaus kuin fyysisestä kokouksesta.
  • Tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.
  • Matkakulujen korvaukset suoritetaan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Jaakko Pullin, Hanna Linnan, Ilkka Lähteenmäen ja Kirsi Salon.

Tilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tiia Kataja.

3.4.2024
Bonum Pankki Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. +358 50 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fi

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi

Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankki -ryhmään ja vastaa POP Pankkien keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta, maksuliikenteestä, POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta sekä ryhmän keskitettyjen palveluiden tuottamisesta. Lisäksi Bonum Pankki myöntää vähittäisasiakkaille vakuudettomia kulutusluottoja sekä vakuudellisia velkakirjalainoja.