2022-09-30 16:00:00 CEST

2022-09-30 16:00:02 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Pieno Zvaigzdes - Pusmečio informacija

AB „Pieno žvaigždės“ 2022 metų šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai


Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per 2022 metų pirmus šešis mėnesius buvo 101,7 mln. EUR arba 18,2% didesnės nei prieš metus (2021 m. šešių mėn. pardavimų pajamos siekė 86,1 mln. EUR).
EBITDA per 2022 metų pirmus šešis mėnesius buvo 2,5 mln. EUR, lyginant su 6,1 mln. EUR EBITDA prieš metus.
Per 2022 metų pirmus šešis mėnesius bendrovė patyrė 0,8 mln. EUR nuostolio. Per 2021 metų pirmus šešis mėnesius bendrovė buvo uždirbusi 1,3 mln. EUR grynojo pelno.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
+370 52461419

Priedas