2010-02-19 15:00:00 CET

2010-02-19 15:00:03 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Proha - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS


Proha Oyj  Pörssitiedote  19.2.2010 klo 16.00


PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA 

Proha Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan Oy Etra Invest Ab, Erkki Etola, ja
Navdata 
Oy ovat valtuuttaneet Ilari Koskelon edustajakseen käyttämään omistamiinsa
osakkeisiin liittyvää äänioikeutta Proha Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa
17.3.2010. Valtuutusten sekä oman osakeomistuksensa perusteella Ilari Koskelon
edustama osuus yhtiökokouksessa ylittää kolmen kymmenesosan (3/10) Proha Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä. 

1. Kohdeyhtiön nimi: Proha Oyj

2. Ajankohta: 19.2.2010

3. Tarkka osuus Proha Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajan            |  Osakemäärä |       Osuus |
| täydellinen nimi             |       | osakepääomasta ja |
|                     |       |  äänimäärästä, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Etra Invest Ab, y-tunnus 0672234-6  |  13 000 000 |       20,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erkki Etola               |  3 000 000 |        4,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navdata Oy, y-tunnus 0752616-0      |  1 300 000 |        2,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ilari Koskelo              |  2 962 590 |        4,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |  20 262 590 |       32,70 |
--------------------------------------------------------------------------------

Proha Oyj:n koko osakemäärä 19.2.2010 on 61.961.751 kpl.            


Proha Oyj
Ilkka Toivola
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
PROHA OYJ

Toimitusjohtaja Ilkka Toivola, puh. 020 436 2000
ilkka.toivola@proha.com

Talousjohtaja Sirpa Haavisto, puh. 020 436 2000
sirpa.haavisto@proha.com


www.proha.fi


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet