2022-01-25 08:30:00 CET

2022-01-25 08:30:00 CET


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Siauliu Bankas - Pranešimas apie esminį įvykį

AB Šiaulių bankui nustatytas papildomas kapitalo reikalavimo dydis


Po AB Šiaulių banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) Europos centrinis bankas AB Šiaulių bankui nuo 2022 m. kovo 1 d. nustatė 1,6 proc. dydžio papildomą kapitalo reikalavimo dydį (P2R), apskaičiuotą pagal antrą pakopą (Pillar II). P2R reikalavimo reikšmė nepasikeitė, lyginant su ankstesniu SREP įvertinimu.

Taip pat nustatytas 1,75 proc. antros pakopos gairių kapitalo (P2G) dydis, kuris nėra privalomas, tačiau kurį rekomenduojama įtraukti į kapitalo planavimo ir rizikos valdymo sistemas. Ankstesniame SREP cikle, kaip laikina priemonė mažinti Covid-19 įtaką, P2G dydis bankui buvo nenustatytas.

  

Papildomą informaciją teikia
Rizikų valdymo tarnybos vadovas
Algimantas Gaulia, +370 37 372 837, algimantas.gaulia@sb.lt