2022-01-25 15:01:00 CET

2022-01-25 15:01:00 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Ignitis grupė - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl UAB „Ignitis renewables“ ketinimo steigti dukterinę įmonę Latvijoje


Informuojame, kad AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) valdyba 2022 m. sausio 25 d. pritarė, Grupės dukterinės bendrovės UAB „Ignitis renewables“ (toliau – „Ignitis renewables“) naujos dukterinės bendrovės steigimui Latvijoje.

Latvija yra strategiškai svarbi rinka Grupei, nuosekliai didinančiai Žaliosios gamybos projektų portfelį. 2021 m. rugpjūčio 13 d. Grupė pranešė apie įsigyjamus tris vėjo parkų projektus Latvijoje (nuoroda). Planuojama, kad įsteigus naująją įmonę, būtų sukurtas paprastesnis, greitesnis ir efektyvesnis būdas veikti Latvijos atsinaujinančios energetikos rinkoje, o tai sustiprintų Grupės Žaliosios gamybos portfelio plėtros galimybes.

„Ignitis renewables“ valdytų 100 proc. įsteigtos dukterinės bendrovės Latvijoje akcijų.

Apie atliktus įmonės įregistravimo bei susijusius darbus Grupė atskiro pranešimo neskelbs.

Primenama, jog Grupės siekis nuosekliai didinti Žaliosios gamybos projektų portfelį ir 2030 m. pasiekti 4 GW instaliuotą Žaliosios gamybos galią yra numatytas strategijoje (nuoroda).

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076