2022-05-26 13:10:10 CEST

2022-05-26 13:10:10 CEST


English Lithuanian
Linas - Kita informacija

Pateiktas prašymas išbraukti AB „Linas“ akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkojeInformuojame, kad 2022 m. gegužės 25 d. AB „Linas“ (toliau – Bendrovė) pateikė prašymą AB Nasdaq Vilnius išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje.
Prašymas pateiktas atsižvelgiant į 2021 m. gegužės 25 d. įvykusio akcininkų susirinkimo sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Nasdaq OMX Vilnius ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo ir laikotarpiu nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki 2022 m. gegužės 18 d. įgyvendintą privalomą nekonkurencinį oficialų siūlymą.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100