2023-06-08 16:30:00 CEST

2023-06-08 16:30:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Aktia Bank Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Aktia Pankki Oyj:n ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä jatkuu


Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
8.6.2023 klo 17.30

Aktia Pankki Oyj:n ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä jatkuu

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää (ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä, Restricted Share Plan).

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän puitteissa maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärää päätettiin kasvattaa enintään 100 000 osakkeella, joten kokonaisuudessaan ohjelman koko on enintään 380 000 Aktia Pankki Oyj:n osaketta.

Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Osakepalkkioista vähennetään verot, ja ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille luovutetaan nettomäärä osakkeita. Yhtiön hallitus voi päättää, maksetaanko palkkio uusilla liikkeelle laskettavilla osakkeilla, yhtiön omilla olemassa olevilla osakkeilla vai pörssikaupankäynnistä ostetuilla osakkeilla. Yhtiöllä on myös oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa, ja palkkioihin sovelletaan finanssialan palkitsemista koskevia lykkäys- ja viivästyssääntöjä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisohjelmana erikseen valittaville avainhenkilöille. Yhtiö päättää erikseen palkkioiden allokoinnista avainhenkilöille. Palkkioiden maksuajankohta riippuu palkkion allokointihetkestä. Palkkiot maksetaan sitouttamisjakson jälkeen noin kolmen vuoden kuluttua allokaatiohetkestä, ja maksettaviin osakkeisiin liittyy lähtökohtaisesti vuoden pituinen luovutusrajoitus. Järjestelmän tavoitteena on sitouttaa, kannustaa ja palkita avainhenkilöitä yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä.

Aktia Pankki Oyj


Lisätietoja:
Sini Kivekäs, henkilöstöjohtaja, puh. 050 304 3165, sini.kivekas(at)aktia.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2022 olivat 13,5 miljardia euroa ja taseen arvo 12,4 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.