2022-01-24 13:00:00 CET

2022-01-24 13:00:00 CET


REGULATED INFORMATION

English Finnish
eQ Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle 2022 – Ehdotuksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenmäärä, hallituksen jäsenten palkkiot sekä hallituksen kokoonpano säilyvät ennallaan


eQ Oyj Pörssitiedote
24.1.2022, klo 14:00
  
eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä ovat tehneet ehdotuksen 23.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenmäärää, hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvausperusteita sekä hallituksen jäsenten valitsemista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyisi ennallaan eli hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan eli hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen kokoonpano pysyisi ennallaan eli hallitukseen valittaisiin uudelleen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Lotta Kopra, Janne Larma sekä Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Janne Larman ja varapuheenjohtajaksi Georg Ehrnroothin.

Helsinki 24.1.2022

Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja Juha Surve, +358 9 6817 8733

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 11,0 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.