2008-08-20 15:06:11 CEST

2008-08-20 15:06:59 CEST


SÄÄNNELTY TIETO

Proha - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA


Proha Oyj           Pörssitiedote 20.8.2008 klo 16.05

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA 

Proha Oyj:n tänään saaman ilmoituksen mukaan yhtiön toimitusjohtajan Ilari
Koskelon ja hänen määräysvaltayhteisönsä Navdata Oy:n yhteenlaskettu
omistusosuus Proha Oyj:n osakkeista on noussut yli kahdeskymmenesosan. 

1. Kohdeyhtiön nimi: Proha Oyj                         

2. Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: 20.8.2008. 

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Proha Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajan            |  Osakemäärä |       Osuus |
| täydellinen nimi             |       | osakepääomasta ja |
|                     |       |  äänimäärästä, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ilari Koskelo              |  1 922 000 |        3,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navdata Oy, Y-tunnus 0752616-0      |  1 300 000 |        2,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |  3 222 000 |        5,20 |
--------------------------------------------------------------------------------

Proha Oyj:n koko osakemäärä 20.8.2008 on 61.961.751 kpl.            


Proha Oyj                                    
Ilari Koskelo                                  
Toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  

PROHA OYJ                                    
Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000                
ilari.koskelo@proha.com                             

Varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori, puh. 020 4362 000             
janne.rainvuori@proha.com                            

www.proha.fi                                  

JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet