2008-11-13 09:30:00 CET

2008-11-13 09:30:00 CET


SÄÄNNELTY TIETO

Proha - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA


Proha Oyj      Pörssitiedote     13.11.2008 klo 10.30

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA 

Proha Oyj:n tänään vastaanottaman ilmoituksen mukaan Erkki Etolan ja hänen
hallinnoimansa yhtiön Oy Etra Invest Ab:n yhteenlaskettu omistusosuus Proha
Oyj:n osakkeista on noussut yli kolmen kahdeskymmenesosan. 

1. Kohdeyhtiön nimi: Proha Oyj

2. Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: 12.11.2008.

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Proha Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajan            |  Osakemäärä |       Osuus |
| täydellinen nimi             |       | osakepääomasta ja |
|                     |       |  äänimäärästä, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Etra Invest Ab, Y-tunnus 0672234-6  |  7 367 209 |       11,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erkki Etola               |  2 100 000 |        3,39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |  9 467 209 |       15,28 |
--------------------------------------------------------------------------------

Proha Oyj:n koko osakemäärä 13.11.2008 on 61.961.751 kpl. 

Proha Oyj                                    
Ilari Koskelo                                  
Toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  

PROHA OYJ                                    
Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000                
ilari.koskelo@proha.com                             

Varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori, puh. 020 4362 000             
janne.rainvuori@proha.com                            

www.proha.fi                                  

JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet