2009-03-13 13:20:00 CET

2009-03-13 13:20:04 CET


SÄÄNNELTY TIETO

Proha - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA


Proha Oyj  Pörssitiedote  13.03.2009 klo 14.20

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA 

Proha Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan Oy Etra Invest Ab, Erkki Etola, Navdata  
Oy, Eero Ruokostenpohja, Antti Liski ja Lisker Oy ovat valtuuttaneet Ilari
Koskelon edustajakseen käyttämään omistamiinsa osakkeisiin liittyvää
äänioikeutta Proha Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2009. Valtuutusten
sekä oman osakeomistuksensa perusteella Ilari Koskelon edustama osuus
yhtiökokouksessa ylittää yhden viidesosan (1/5) Proha Oyj:n osakepääomasta 
ja äänimäärästä.
1. Kohdeyhtiön nimi: Proha Oyj

2. Ajankohta: 13.3.2009.

3. Tarkka osuus Proha Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajan            |  Osakemäärä |       Osuus |
| täydellinen nimi             |       | osakepääomasta ja |
|                     |       |  äänimäärästä, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ilari Koskelo              |  2 721 549 |        4,39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Etra Invest AB, y-tunnus 0672234-6  |  7 367 209 |       11,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erkki Olavi Etola            |  2 160 000 |        3,49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navdata Oy, y-tunnus 0752616-0      |  1 300 000 |        2,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eero Ruokostenpohja           |   703 950 |        1,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antti Liski               |   210 000 |        0,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisker Oy                |   180 000 |        0,29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |  14 642 708 |       23,63 |
--------------------------------------------------------------------------------

Proha Oyj:n koko osakemäärä 13.3.2009 on 61.961.751 kpl.            

Proha Oyj
Ilari Koskelo
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
PROHA OYJ

Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000
ilari.koskelo@proha.com

Varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori puh. 020 4362 000
janne.rainvuori@proha.com

www.proha.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet