2009-04-29 10:00:00 CEST

2009-04-29 10:00:01 CEST


SÄÄNNELTY TIETO

Proha - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA


Proha Oyj           Pörssitiedote 29.4.2009 klo 11.00

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA 

Proha Oyj:n tänään vastaanottaman ilmoituksen mukaan Pekka Peren ja hänen
määräysvaltayhtiödensä Eficor Oy:n ja Garbo Innovation Oy:n yhteenlaskettu
omistusosuus Proha Oyj:n osakkeista on laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan. 

1. Kohdeyhtiön nimi: Proha Oyj                         

2. Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: 29.4.2009. 

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Proha Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajan            |  Osakemäärä |       Osuus |
| täydellinen nimi             |       | osakepääomasta ja |
|                     |       |  äänimäärästä, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pekka Pere                |  1 071 574 |        1,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eficor Oy, Y-tunnus 0806408-4      |  1 859 950 |        3,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Garbo Innovation Oy Finland, Y-tunnus  |   138 055 |        0,22 |
| 0666590-0                |       |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |  3 069 579 |        4,95 |
--------------------------------------------------------------------------------

Proha Oyj:n koko osakemäärä 29.4.2009 on 61.961.751 kpl.            

Proha Oyj                                
Ilari Koskelo                                  
Toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  

PROHA OYJ                                    

Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000                
ilari.koskelo@proha.com                             

Varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori, puh. 020 4362 000             
janne.rainvuori@proha.com                            

www.proha.fi                                  

JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet