2010-03-16 11:40:00 CET

2010-03-16 11:40:02 CET


SÄÄNNELTY TIETO

Proha - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS


Proha Oyj  Pörssitiedote  16.3.2010 klo 12.40


PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA 

Proha Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan Oy Etra Invest Ab ja Navdata  
Oy ovat valtuuttaneet Ilari Koskelon edustajakseen käyttämään omistamiinsa
osakkeisiin liittyvää äänioikeutta Proha Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa
17.3.2010. Valtuutusten sekä oman osakeomistuksensa perusteella Ilari Koskelon
edustama osuus yhtiökokouksessa vähenee alle kolmen kymmenesosan (3/10) Proha
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. 

1. Kohdeyhtiön nimi: Proha Oyj

2. Ajankohta: 16.3.2010

3. Tarkka osuus Proha Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajan            |  Osakemäärä |       Osuus |
| täydellinen nimi             |       | osakepääomasta ja |
|                     |       |  äänimäärästä, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Etra Invest Ab, y-tunnus 0672234-6  |  13 000 000 |       20,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navdata Oy, y-tunnus 0752616-0      |  1 300 000 |        2,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ilari Koskelo              |  2 962 590 |        4,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |  17 262 590 |       27,86 |
--------------------------------------------------------------------------------

Proha Oyj:n koko osakemäärä 16.3.2010 on 61.961.751 kpl.            


Proha Oyj
Ilkka Toivola
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
PROHA OYJ

Toimitusjohtaja Ilkka Toivola, puh. 020 436 2000
ilkka.toivola@proha.com

Talousjohtaja Sirpa Haavisto, puh. 020 436 2000
sirpa.haavisto@proha.com


www.proha.fi


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet