2010-03-23 12:16:00 CET

2010-03-23 12:16:43 CET


SÄÄNNELTY TIETO

Proha - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS


Proha Oyj   PÖRSSITIEDOTE       23.3.2010 klo 13:16          


PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS       
OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA                           

Proha Oyj:n eilen vastaanottaman ilmoituksen mukaan Erkki Etolan sekä hänen   
hallinnoimansa yhtiön Etra Capital Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Proha    
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt yli neljäsosan.        

1. Kohdeyhtiön nimi: Proha Oyj                         

2. Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: 22.03.2010.           

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Proha Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajan            |  Osakemäärä |       Osuus |
| täydellinen nimi             |       | osakepääomasta ja |
|                     |       |  äänimäärästä, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etra Capital Oy, Y-tunnus 2305147-6   |  13 000 000 |       20,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erkki Etola               |  3 000 000 |        4,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                 |  16 000 000 |       25,82 |
--------------------------------------------------------------------------------

Proha Oyj:n koko osakemäärä 23.3.2010 on 61.961.751 kpl             


Proha Oyj                                    

Ilkka Toivola                                  
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  

PROHA OYJ                                    
Ilkka Toivola, toimitusjohtaja, puh. 020 4362 000                
ilkka.toivola@proha.com                             JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet