2015-05-28 14:10:00 CEST

2015-05-28 14:10:01 CEST


SÄÄNNELTY TIETO

Dovre Group Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta


Espoo, 2015-05-28 14:10 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Dovre Group Oyj           Pörssitiedote          28.5.2015
klo 15.10 

Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Dovre Group Oyj (Dovre Group) on tänään 28.5.2015 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Global Group AS:ltä,
Commuter AS:ltä, Erkki Etolalta ja hänen määräysvaltayhteisöltään Etra Capital
Oy:ltä sekä Ilari Koskelolta ja hänen määräysvaltayhteisöltään Navdata Oy:ltä. 

Kaikki liputusilmoitukset liittyvät Dovre Groupin ja norjalaisen Norwegian
Petroleum Consulting Group AS:n (NPC) 3.3.2015 allekirjoittamaan yhtiöiden
yhdistymistä koskevan ehdollisen sopimuksen, jonka mukaan 100 % NPC:n
osakkeista siirtyy Dovre Groupin omistukseen, minkä vastikkeena Dovre Group
antaa suunnatulla annilla 36 453 018 uutta Dovre Groupin osaketta NPC:n
myyjille. Järjestely on toteutettu tämän liputusilmoituksen päivämääränä.
Järjestelyn johdosta Dovre Groupin osakemäärä on kasvanut 63 415 751 osakkeesta
99 868 769 osakkeeseen. 

Global Group AS:n ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

Global Group AS:n omistusosuus Dovre Groupin osakkeista ja äänistä ylittää 15
%, koska Global Group AS:n hallussa ei ennen transaktion toteuttamista ollut
yhtään Dovre Groupin osaketta tai ääntä ja sen omistusosuus kaikista Dovre
Groupin osakkeista ja äänistä nousee 18,25 %:iin eli 18,226,509 osakkeeseen.
Global Group AS on norjalainen yhtiö (rekisterinumero 988 453 196), joka on Ole
Johan Olsenin määräysvaltayhteisö. 

Commuter AS:n ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

Commuter AS:n omistusosuus Dovre Groupin osakkeista ja äänistä ylittää 15 %,
koska Commuter AS:n hallussa ei ennen transaktion toteuttamista ollut yhtään
Dovre Groupin osaketta tai ääntä ja sen omistusosuus kaikista Dovre Groupin
osakkeista ja äänistä nousee 18,25 %:iin eli 18,226,509 osakkeeseen. Commuter
AS on norjalainen yhtiö (rekisterinumero 988 453 196), joka on Frank Weenin
määräysvaltayhteisö. 

Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhteisönsä Etra Capital Oy:n ilmoitus
sisältää seuraavat tiedot: 

Erkki Etola ja hänen määräysvaltayhteisönsä Etra Capital Oy (y-tunnus
2305147-6) eivät ole osallisena järjestelyssä, mutta NPC:n myyjille
suunnattavat uudet Dovre Groupin osakkeet johtavat Erkki Etolan ja hänen
määräysvaltayhteisönsä Etra Capital Oy:n omistusosuuden muutokseen. 

Erkki Etolan ja Etra Capital Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Dovre Groupin
osakkeista ja äänistä alittaa 20 %, koska NPC:n myyjille annettavat uudet
osakkeet laimentavat Erkki Etolan ja Etra Capitalin suhteellista omistusosuutta
kaikista Dovre Groupin osakkeista. Erkki Etolan ja Etra Capitalin
yhteenlaskettu omistusosuus Dovre Groupin osakkeista ja äänistä laskee 26,6
%:sta 16,9 %:iin. Yrityskauppa ei vaikuta Erkki Etolan ja Etra Capital Oy:n
omistamien osakkeiden lukumäärään (16 900 000 osaketta, josta Etra Capital Oy:n
omistus 15 000 000 osaketta). 

Ilari Koskelon ja hänen määräysvaltayhteisönsä Navdata Oy:n ilmoitus sisältää
seuraavat tiedot: 

Ilari Koskelon ja hänen määräysvaltayhteisönsä Navdata Oy (y-tunnus 0752616-0)
eivät ole osallisena järjestelyssä, mutta NPC:n myyjille suunnattavat uudet
Dovre Groupin osakkeet johtavat Ilari Koskelon ja hänen määräysvaltayhteisönsä
Navdata Oy:n omistusosuuden muutokseen. 

Ilari Koskelon ja Navdata Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Dovre Groupin
osakkeista ja äänistä alittaa 5 %, koska NPC:n myyjille annettavat uudet
osakkeet laimentavat Ilari Koskelon ja Navdata Oy:n suhteellista omistusosuutta
kaikista Dovre Groupin osakkeista. Ilari Koskelon ja Navdata Oy:n
yhteenlaskettu omistusosuus Dovre Groupin osakkeista ja äänistä laskee 6,9
%:sta 4,4 %:iin. Yrityskauppa ei vaikuta Ilari Koskelon ja Navdata Oy:n
omistamien osakkeiden lukumäärään (4 374 285 osaketta, josta Navdata Oy:n
omistus 1 300 000 osaketta). Lisätietoja:

DOVRE GROUP OYJ
Heidi Karlsson, talousjohtaja
Puh. 020 436 2000
heidi.karlsson@dovregroup.com
www.dovregroup.comDovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen
palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat
Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Norjassa,
Kanadassa, Yhdysvalloissa, Singaporessa, Etelä-Koreassa, Yhdistyneissä
Arabiemiraateissa, Venäjällä, Suomessa ja Ruotsissa. Maailmanlaajuisesti
konsernissa toimii noin 850 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com. JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com