2018-10-25 07:45:00 CEST

2018-10-25 07:45:00 CEST


SÄÄNNELTY TIETO

Dovre Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.9.2018


Dovre Group Oyj                        Pörssitiedote                        25.10.2018 klo 8.45

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.9.2018

Q3: LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKEVOITTO PARANI

Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–30.9.2018. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Heinä–syyskuu 2018
      ·Liikevaihto 15,5 (14,7) milj. euroa – kasvua 6 %
      ·Projektihenkilöstö: liikevaihto 14,3 (13,6) milj. euroa – kasvua 5 %
      ·Konsultointi: liikevaihto 1,3 (1,1) milj. euroa – kasvua 15 %
      ·Liiketulos 0,2 (0,0) milj. euroa
      ·Liiketoiminnan nettokassavirta 0,0 (-2,2) milj. euroa

Tammi–syyskuu 2018
      ·Liikevaihto 48,3 (47,8) milj. euroa – kasvua 1 %
      ·Projektihenkilöstö: liikevaihto 44,1 (43,5) milj. euroa – kasvua 1 %
      ·Konsultointi: liikevaihto 4,2 (4,3) milj. euroa – laskua 3 %
      ·Liiketulos 0,3 (-0,2) milj. euroa, vertailukauden tulos sis. -0,3 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja
      ·Liiketoiminnan nettokassavirta -0,7 (-3,2) milj. euroa

Näkymät vuodelle 2018 (muuttumaton): Liikevaihdon ja liiketuloksen ennustetaan paranevan vuoteen 2017 verrattuna.


TOIMITUSJOHTAJA PATRICK VON ESSEN:

“Kaikilla markkinoillamme talouden yleinen ilmapiiri on parantumassa, investoinnit ovat kasvussa ja kysyntä palveluillemme lisääntyy. Myynnin volyymit, hinnat ja katteemme ovat pikku hiljaa parantumassa saman aikaisesti, kun kiinteät kustannuksemme jatkavat laskuaan.

Kolmas vuosineljännes oli toinen peräkkäinen kasvun vuosineljännes, ja kuudes peräkkäinen neljännes, jolloin teimme tulosta. Nyt päättyneellä vuosineljänneksellä kirjasimme parhaan liikevoiton vuoden 2015 jälkeen.

Projektihenkilöstö: Liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi vain vähän, mutta liiketulos parani merkittävästi vertailukaudesta. Vaikka liiketulos ei vielä ole haluamallamme tasolla, skaalautuvan liiketoimintamallimme myönteiset vaikutukset ovat jo nähtävissä. Olemme saaneet vahvan tilauskannan neljännelle neljännekselle ja odotamme hyvää vuoden viimeistä neljännestä.

Konsultointi: Vaisun alkuvuoden jälkeen myyntimme kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä vertailukaudesta. Liiketulos jäi edellisvuodesta. Tilauskantamme sekä Norjassa että Suomessa on kuitenkin parantunut ja olemme kasvattaneet kapasiteettiamme vahvistamlla konsultointiliiketoiminnan organisaatiota. Odotamme liikevaihdon ja liiketuloksen paranevan neljännellä vuosineljänneksellä.  

Tämä on viimeinen liiketoimintakatsaukseni Dovre Groupin toimitusjohtajana. Haluan kiittää Dovren asiakkaita luottamuksestanne sekä pitkäjänteisestä, arvokkaasta yhteistyöstä. Lämmin kiitokseni myös kaikille konsulteillemme, jotka päivittäin ovat etulinjassa varmistamassa asiakkaidemme projektien onnistumisen, sekä dovrelaisille ympäri maailmaa  – te olette upea joukko ja tulen ikävöimään teitä suuresti! Lopuksi haluan vielä kiittää hallitustamme ja seuraajaani Arve Jenseniä koko viiden vuoden ajan saamastani tuesta – teidän kanssanne on ollut ilo ja kunnia työskennellä.”


NÄKYMÄT VUODELLE 2018 (MUUTTUMATON)

Markkinoilla on edelleen useita epävarmuuksia, mm. yleinen taloudellinen kehitys, öljyn hinta ja poliittinen epävakaus. Päämarkkinamme sijaitsevat kuitenkin poliittisesti ja taloudellisesti vakaissa maissa.

Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä kysyntä on parantunut öljynhinnan nousun kasvattaessa teollisuuden investointihalukkuutta. Vahvan puitesopimussalkun, tehtyjen kustannussäästöjen sekä korkeamman kysynnän ansiosta ennustamme liiketuloksen paranevan vuoteen 2017 verrattuna.

Konsultointi-liiketoimintaryhmässä näkymät ovat pysyneet ennallaan.

Ennustamme konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2017 verrattuna.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 5,7 prosenttia ja oli 15,5 (14,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Projektihenkilöstön osuus oli 92 (93) prosenttia ja Konsultoinnin 7 (7) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto oli 14,3 (13,6) miljoonaa euroa ja Konsultoinnin 1,3 (1,1) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella yhdellä prosentilla ja oli 48,3 (47,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Projektihenkilöstön osuus oli 91 (91) prosenttia ja Konsultoinnin 9 (9) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto oli 44,1 (43,5) miljoonaa euroa ja Konsultoinnin 4,2 (4,3) miljoonaa euroa.

Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat jonkin verran konsernin liikevaihtoon. Vuoden 2017 valuuttakursseilla laskettuna liikevaihdon kasvu vertailukaudesta olisi ollut kolmannella vuosineljänneksellä 8 prosenttia ja katsauskaudella 5 prosenttia.

Liikevaihto segmenteittäin7-97-9Muutos1-91-9Muutos1-12
Milj. euroa20182017%20182017%2017
Projektihenkilöstö14,313,65,044,143,51,457,1
Konsultointi1,31,114,64,24,3-3,05,6
Konserni yhteensä15,514,75,748,347,81,062,7


LIIKETULOS

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,2 (0,0) miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön liiketulos oli 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liiketulos oli 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,2 (-0,3) miljoonaa euroa.

Konsernin katsauskauden liiketulos oli 0,3 (-0,2) miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön liiketulos oli 1,1 (0,3) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liiketulos oli 0,3 (0,6) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,9 (-0,9) miljoonaa euroa. Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä konserni raportoi 0,3 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä.

Liiketulos7-97-9Muutos1-91-9Muutos1-12
Milj. euroa20182017%20182017%2017
Projektihenkilöstö0,40,345,31,10,3220,90,8
Konsultointi0,00,1-60,50,30,6-49,60,7
Muut toiminnot-0,2-0,321,1-0,9-0,9-2,0-1,2
Kohdistamattomat *)-0,1-0,19,2-0,2-0,214,1-0,3
Konserni yhteensä0,20,0616,20,3-0,2243,10,1

*) Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot, sekä myönnetyistä osakeoptioista aiheutuneet kulut.


HENKILÖSTÖ

Dovre Group työllisti katsauskauden päättyessä yhteensä 481 (439) henkilöä, joista 439 (400) työskenteli  projektihenkilöstötoiminnassa, 38 (35) konsultointitoiminnassa ja muissa toiminnoissa 4 (4).


KASSATILANNE

Konsernin nettovelat 30.9.2018 olivat -0,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 3,3 (3,2) miljoonaa euroa. Konsernilla oli korollista vierasta pääomaa yhteensä 3,2 (3,0) miljoonaa euroa, josta 2,6 (1,8) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 0,6 (1,2) miljoonaa euroa pitkäaikaista. Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,0 (-2,2) miljoonaa euroa, johon sisältyy käyttöpääoman muutos -0,3 (-2,3) miljoonaa euroa.


YHTEISYRITYS SARARASA

Yhteisyrityksemme SaraRasa Bionindo Pte Ltd.:n alkuvuoden hyvä kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä ja odotamme SaraRasalla olevan myönteinen vaikutus vuoden 2018 nettotulokseen.

Espoossa, 25. lokakuuta 2018

Dovre Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
patrick.essen@dovregroup.com

Mari Paski, talousjohtaja
mari.paski@dovregroup.com

puh. 020 436 2000
www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 500 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com.

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com