2019-06-28 15:45:00 CEST

2019-06-28 15:45:48 CEST


SÄÄNNELTY TIETO

Dovre Group Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

DOVRE GROUP: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS


Dovre Group Oyj                     Pörssitiedote                           28.6.2019 klo 16.45

DOVRE GROUP: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Dovre Group Oyj on tänään 28.6.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen. Liputusilmoituksen mukaan Commuter 2 AS:n (rekisterinumero 919761474) omistusosuus Dovre Group Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut 15 prosenttia.

Liputusilmoitus liittyy 28.6.2019 kaupparekisteriin merkittyyn Dovre Group Oyj:n osakemäärän lisäykseen seurauksena 25.6.2019 tiedotetusta Tech4Hire-yrityskaupasta. Osakemäärän lisäyksen johdosta Commuter 2 AS:n omistusosuus Dovre Group Oyj:ssä on laimentunut. Commuter 2 AS:n omistusosuus Dovre Group Oyj:ssä osakemäärän lisäyksen jälkeen on 14,81 prosenttia. Commuter 2 AS:n omistusosuus ennen osakemäärän lisäystä oli 15,07 prosenttia. Commuter 2 AS:n omistamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä (15 102 357) ei ole muuttunut.

Dovre Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 101 946 747 osaketta.

Lisätietoja:

DOVRE GROUP OYJ
Mari Paski, talousjohtaja
Puh. 020 436 2000
mari.paski@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 650 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com