2019-11-11 16:55:00 CET

2019-11-11 16:55:00 CET


SÄÄNNELTY TIETO

Dovre Group Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS: FRANK WEEN ON MYYNYT OMISTUKSENSA DOVRE GROUP OYJ:SSÄ


Dovre Group Oyj                  Suurimmat osakkeenomistajat                   11.11.2019 klo 17.55


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS: FRANK WEEN ON MYYNYT OMISTUKSENSA DOVRE GROUP OYJ:SSÄ


Dovre Group Oyj on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Frank Weeniltä 11.11.2019. Liputusilmoituksen mukaan Frank Weenillä ei ole suoraa tai epäsuoraa osuutta Dovre Group Oyj:n osakkeista tai äänistä.

Frank Weenin määräysvaltayhtiö Commuter 2 AS (rekisteröintinumero 919761474) on myynyt 13 691 777 osaketta, joka vastaa 13,43 prosentin omistusosuutta Dovre Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä, usealle yksittäiselle sijoittajalle 8.11.2019.

Dovre Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 101 946 747 osaketta.


Lisätiedot:

Dovre Group Oyj
Mari Paski, talousjohtaja
mari.paski@dovregroup.com
puh. 020 436 2000
www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 650 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com