2020-05-29 18:21:54 CEST

2020-05-29 18:21:54 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Ignitis grupė - Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai duomenys


UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

2020 metų 4 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ finansiniai duomenys:

 Balandis
 2020 m.2019 m.Pokytis, %
Pajamos86,9 mln. Eur87,8 mln. Eur-1,0 proc.
Koreguota EBITDA*18,9 mln. Eur22,0 mln. Eur-14,1 proc.
    
 Sausis - balandis
 2020 m.2019 m.Pokytis, %
Pajamos412,6 mln. Eur431,3 mln. Eur-4,3 proc.
Koreguota EBITDA*104,0 mln. Eur100,2 mln. Eur3,8 proc.

„Ignitis grupės“ pajamos 2020 m. sausio-balandžio mėn. siekė 412,6 mln. eurų ir buvo 4,3 proc. mažesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (431,3 mln. eurų). Grupės pajamų sumažėjimą lėmė mažesnė parduotų dujų kaina verslo klientams bei sumažinti dujų tiekimo tarifai buitiniams vartotojams.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis 2020 m. sausio-balandžio mėn. siekė 104,0 mln. eurų – 3,8 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (100,2 mln. eurų). Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda dėl investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą auganti reguliuojamo turto vertė bei efektyvus Kruonio HAE panaudojimas.

*Bendrovės preliminarus 2020 m. bei faktinis 2019 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas, +370 620 76076, arturas.ketlerius@ignitis.lt